Office là bộ công cụ cần thiết cho dân văn phòng. Nhưng một số bạn gặp khó khăn khi phải xài nhiều phiên bản Office khác nhau, nhưng để Download từng phiên bản một thì tốn thời gian cũng như sẽ có nhiều file