novaPDF là một máy in PDF cho Windows cho phép bạn dễ dàng tạo 100% tiêu chuẩn công nghiệp tập tin PDF (có thể tìm kiếm và tùy chọn PDF / A phù hợp). Bạn có thể sử dụng novaPDF in sang PDF từ giây