Niubi Partition Editor Professional Edition là một phần mềm quản lý phân vùng đĩa cho Windows. Nó cung cấp quản lý cơ bản phân vùng để tạo, xóa, phân vùng định dạng, thay đổi ký tự ổ đĩa, vv Nâng cao quản lý để thu