MSD Collections là một người quản lý hoàn chỉnh cho các bộ sưu tập Sách, Tạp chí, Phim ảnh, Âm nhạc và Phần mềm. Nó cũng cung cấp một người quản lý khoản vay. Tất cả các mô-đun này cho phép lập danh mục