Các “Ripper” là trở lại – bây giờ có sẵn như là video downloader trong một thiết kế mới. Với MOVIEJACK , bạn có thể tải xuống video tự động với chất lượng tốt nhất. Ngay cả ở chế độ HD hoặc 4K. MOVIEJACK sẽ luôn chọn chất