Với Modam Player, bạn có thể dễ dàng phát video cục bộ của mình lên Chromecast hoặc một số TV thông minh.