Trong xã hội di động nhanh ngày nay, mọi người đều được kết nối với mọi thứ mọi lúc với máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Nó gần giống như nếu bạn không “kết nối” 24/7 bạn đang