MalwareFox là giải pháp chống phần mềm độc hại tiên tiến nhưng dễ sử dụng cho máy tính Windows. Nó loại bỏ phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, trình duyệt không tặc và phần mềm độc hại khác và giữ cho PC