LockPC - sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Với chương trình này, bạn có thể đặt mật khẩu để đăng nhập và chặn lối ra khỏi chương trình bằng mật khẩu. Tiện ích có một số lượng lớn các cài đặt