Khởi động máy tính bất kỳ Khi Windows Crashes, sẽ không bắt đầu hoặc nhận màn hình màu xanh. Tenorshare Windows Boot Genius là một vũ khí bí mật tích hợp hơn 40 tiện ích nhỏ để khởi động máy tính của bạn từ