CyberLink PowerDirector 15 cung cấp một sự kết hợp độc đáo của hiệu suất cao cấp và các tính năng chỉnh sửa cao cấp. Đó là khá dễ dàng để sử dụng làm cho chỉnh sửa video tiếp cận sáng tạo của tất cả các cấp