Kerish Doctor 2019 là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc bảo trì tự động các máy tính chạy Windows. Chương trình sẽ ngăn sự cố, sửa lỗi hệ thống, xóa sạch thùng rác kỹ thuật số, và tối ưu hóa và bảo vệ