Iris Mini Pro là phần mềm bảo vệ mắt. Nó có thể làm giảm nhiệt độ màu của màn hình và nó cũng có thể làm giảm độ sáng màn hình mà không làm tăng tốc độ nhấp nháy của màn hình (vấn đề