Chuyển đổi PDF sang WORD, EXCEL, PPT, TXT và nhiều tính năng khác. Chỉ cần 3 lần nhấp chuột để thay đổi định dạng PDF sang các tài liệu Word (doc / rtf), hình ảnh (JPG / PNG / BMP / TIF / GIF