DoYourData Uninstaller Pro là một chương trình tháo gỡ mạnh mẽ và thông minh – dễ dàng gỡ cài đặt các chương trình, các ứng dụng Windows / Mac, các plug-in từng phần một hoặc từng đợt và loại bỏ các tập tin có