GiliSoft RAMDisk giúp tăng hiệu năng máy tính và tăng tính riêng tư bằng cách cho phép bạn sử dụng RAM hệ thống như một ổ đĩa cứng để lưu trữ dữ liệu. GiliSoft RAMDisk xuất hiện như một đĩa cứng vật lý cho