Bộ Ghost Windows 10 Creators Version 1703 được làm từ bản Windows 10 nguyên gốc, một sản phẩm từ Ghoster ThienIT mang đến sự tối ưu, trải nghiệm toàn diện nhất cho người dùng. Thông tin về bản Ghost Windows 10 Creator Version 1703 ThienIT: –