Geneshift là một battle royale lấy cảm hứng từ GTA2, mỗi vòng chỉ kéo dài hai phút. Sử dụng những chiếc xe nổ tung, minigun, tàng hình và nhiều thứ khác để vượt qua bạn bè trong chiến đấu trực tuyến chiến thuật. Nắm bắt quyền