Fort – Mã hóa tập tin và phần mềm quản lý mật khẩu cho Windows Fort  là mã hóa tập tin và phần mềm quản lý mật khẩu cho Windows. Pháo đài cung cấp một mã hóa dễ dàng và đáng tin cậy của tập tin. Mật