Nâng cao tối đa hiệu suất trong khi chơi game bằng cách sắp xếp lại tài nguyên máy tính và chấm dứt dịch vụ hệ thống không cần thiết và không cửa sổ với EZ Game Booster PRO . Phát hiện thời gian thực của CPU, không