Tiếp theo phần 3, chúng ta tiếp tục đánh giá những phần mềm diệt Virus tốt nhất 2017 dựa trên kết quả kiểm tra thí nghiệm độc lập AV-Test. >>> Xem thêm : [Phần 2] – Đánh giá chi tiết các phần mềm diệt Virus