Dot11Expert là một phần mềm khắc phục sự cố cho mạng WLAN (Wifi) cung cấp cho bạn thông tin kỹ thuật chi tiết về bộ điều hợp mạng Wifi, mạng Wifi và các điểm truy cập liên quan của chúng. Tính năng, đặc điểm