Hôm nay, tipsmaytinh.info chia sẻ các bạn thủ thuật đổi port mặc định của Vesta CP để nâng cao tính bảo mật cho Vesta. Bình thường, port mặc định của Vesta là 8083, vậy bây giờ bạn muốn đổi port 8083 thành port khác thì bạn phải làm sao