Nano editor là lệnh dùng để đọc và chỉnh sửa file trong VPS linux. Bình thường, VPS đã được cài sẵn lệnh Vi, nhưng lệnh Vi khó sử dụng và phức tạp hơn lệnh Nano này, nên mình khuyên các bạn nên sử dụng