DiskFerret sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra nơi mà không gian đĩa của bạn đang được sử dụng. Chắc chắn, bạn có thể tìm ra bằng cách sử dụng Windows Explorer, hoặc bằng cách phát hành lệnh từ Command Prompt, nhưng DiskFerret sẽ