CutOut 4 – chọn ngay cả những chi tiết tốt nhất hoặc các đối tượng trong suốt. Các tác phẩm sáng tạo thể hiện thế giới của bạn như bạn muốn thể hiện nó ■ Tạo các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của