Bảo vệ con bạn khỏi nội dung tục tĩu trên Internet. ContentWasher là phần mềm lọc được thiết kế để cung cấp sự an toàn cho trẻ em trên Internet. Chương trình này theo dõi và kiểm tra nội dung của mỗi trang web