Coin Balance Tracker Pro là một công cụ tiền điện tử sẽ giúp bạn xem lịch sử số dư hiện tại của bất kỳ địa chỉ BSV / BTC / BCH bitcoin nào. Bạn chỉ cần một kết nối internet và một chuỗi địa chỉ coin