Clipdiary là trình quản lý clipboard hữu ích cho Windows, ghi lại và theo dõi mọi thứ bạn sao chép hoặc cắt (văn bản, hình ảnh, tệp, liên kết, v.v.), cho phép bạn dễ dàng dán bất kỳ mục nào đã được ghi lại.