Một ứng dụng lưu ý nhẹ và thân thiện với người dùng. CintaNotes cho phép bạn nhanh chóng ghi chú và gắn thẻ bất kỳ thông tin hữu ích nào mà bạn gặp phải hoặc chỉ cần ghi lại. Clip văn bản từ bất