Phần mềm quản lý iPhone và iPhone. Chuyển dữ liệu iPhone giữa iPhone / iPad / iPod / PC. IOTransfer là ứng dụng quản lý và chuyển tệp IOS dễ sử dụng, giúp bạn chuyển ảnh, nhạc, video, ứng dụng và v.v. qua iPhone,