Màn hình Boot Time and Controls Startup Programs! BootRacer là một tiện ích nhỏ giúp bạn kiểm soát mà các chương trình của bạn bắt đầu tự động khi Windows khởi động. Tại một nút bấm, BootRacer sẽ trì hoãn sự khởi đầu của những chương