Sau một tai nạn trong phòng thí nghiệm, một nhà khoa học thức tỉnh trong một thế giới xa lạ, bí ẩn. Đây có phải là một hành tinh xa xôi? Tương lai xa? Hoặc một mô phỏng máy tính thực tế ảo phức