Thêm đám mây của bạn như ổ đĩa để máy tính của bạn Air Live Drive Pro gắn kết ổ đĩa đám mây như đĩa cục bộ trong máy tính của bạn để bạn có thể mở các file từ xa với bất kỳ