Advanced SystemCare là một công cụ giúp nâng cao hệ thống máy tinh, tự động cập nhật, sửa chữa, bảo mật các vấn đề máy tính chúng ta gặp phải, giúp máy tính chúng luôn luôn nằm ở sự ổn định và an toàn.