AceThinker Video Master là bộ phần mềm đa phương tiện mạnh mẽ, tất cả trong một dành cho người dùng. Đây là một chương trình toàn diện có thể hoạt động như trình chỉnh sửa video, trình chuyển đổi video hoặc trình tải xuống video. AceThinker