Là một trong những chương trình ghi màn hình chuyên nghiệp, 4Videosoft Screen Capture cho phép bạn dễ dàng chụp video và âm thanh trong Windows 10/8/7 của bạn, vì vậy sẽ thuận tiện hơn cho bạn để có được phim trực tiếp hoặc gameplay mà