The perfect 4K Video Converter cho phép bạn chuyển đổi 4K video sang định dạng video khác 4K, và chuyển đổi 4096 x 2160 độ phân giải 1920 x 1080 và 1080 x 720 video cho sử dụng. Hỗ trợ công nghệ 4K mã hóa /