1Tree Pro cho phép bạn nhanh chóng xem tất cả kích thước ổ đĩa / thư mục / tệp trong chế độ xem 1 cây, để cho phép bạn thực hiện công việc dọn dẹp đĩa thủ công một cách dễ dàng.