PDF sang X được sử dụng để chuyển đổi các tài liệu PDF sang Word (.doc) / WordPad (.rtf) các tài liệu, các trang web HTML, JPG / PNG / BMP / TIF / GIF / PCX / TGA hình ảnh và các tập tin văn bản đơn giản trong chế độ hàng loạt. Nó hoạt động mà không cần phần mềm Adobe Acrobat hoặc Adobe Reader, và có giao diện thân thiện, kích thước nhỏ, khả năng chuyển đổi chính xác và nhanh chóng.

Nó giữ lại văn bản gốc, hình ảnh, định dạng và bố cục của tài liệu PDF trong các tập tin đầu ra khác nhau càng nhiều càng tốt.

Ngoài ra, PDF sang X hỗ trợ chuyển đổi các tập tin PDF bằng mật khẩu bảo vệ và xác định phạm vi trang để chuyển đổi (đối với DOC, RTF, JPG, GIF, PNG, BMP, TIF, PCX, các file TGA), và hỗ trợ chuyển đổi các tập tin PDF mà có một số hạn chế, chẳng hạn như sao chép nội dung, tiết kiệm như Text, trang Khai thác, in ấn không được phép (đối với HTML và file TXT).

Nếu bạn muốn chỉnh sửa / reedit các tập tin PDF trong MS Word hoặc WordPad, xuất bản các nội dung PDF như các trang web HTML trên trang web, tài liệu chụp PDF, cho phép hệ thống quản lý tài liệu của bạn hỗ trợ tìm kiếm PDF hoặc muốn trích xuất văn bản từ file PDF, nó có thể có ích.
Các tính năng chính

+ Hỗ trợ Command Line Interface (CLI).
+ Nhanh chóng, chính xác, nhỏ và thân thiện giao diện người dùng.
+ Giữ nguyên văn bản gốc, hình ảnh, định dạng và bố trí trong các tập tin đầu ra.
+ Hỗ trợ chuyển đổi các file PDF được bảo vệ bằng mật khẩu (DOC / RTF / Images).
+ Hỗ trợ chuyển đổi nhiều trang cụ thể (DOC / RTF / Images).
+ Làm việc trong chế độ hàng loạt.
+ Chuyển đổi tất cả các trang PDF thành ONE HTML / TXT / RTF / file DOC.
+ Hỗ trợ chuyển đổi các file PDF có một số hạn chế.

Screenshot:

main - PDF To X - Giúp chuyển đổi PDF sang nhiều định dạng

Link Download Phần mềm PDF To X :

Download Tại Đây !

Thời gian kết thúc khuyến mãi:

-807Ngày -13Giờ -1Phút -2Giây

Hướng dẫn:

Liên kết tải xuống cho PDF sang X được trao cho bạn ở trên. Tải về và cài đặt PDF sang X. Sau khi cài đặt, chạy PDF sang X và đăng ký nó với những điều sau:

Key code:
TPBP-SGHP-XZPX-QNZJ