Kết hợp nhiều tệp PDF thành một tệp PDF gọn gàng với dấu trang, mục lục và trang bìa thông qua GUI hoặc dòng lệnh.

PDF Combine từ Coolutils là một công cụ thực sự đáng tin cậy để kết hợp các tệp PDF thành một. Tùy chọn mạnh mẽ khác bao gồm tạo boomarks từ tên tệp, thêm trang Cover và mục lục. Ứng dụng hoạt động với tất cả các loại tệp PDF được sản xuất bởi các chương trình khác nhau. Đầu ra luôn chính xác, điều này rất quan trọng đối với sách điện tử, hóa đơn, hợp đồng, báo cáo ngân hàng và các tài liệu khác. PDF Combine giữ cấu trúc thư mục nếu bạn kết hợp các thư mục con trong một thư mục. Công cụ mạnh mẽ của chương trình làm cho quá trình hợp nhất các tệp pdf cực kỳ nhanh chóng. PDF Combine có giao diện thân thiện với người dùng và có thể chạy qua dòng lệnh. Cả người mới bắt đầu và người dùng nâng cao sẽ được hưởng lợi từ nó.

Screenshot :

PDFCombineProMain - PDF Combine - Kết hợp nhiều file PDF thành một
pdftool merge - PDF Combine - Kết hợp nhiều file PDF thành một

Link Download Phần mềm PDF Combine :

Click Download Tại Đây !

Thời gian kết thúc khuyến mãi :

-604Ngày -18Giờ -43Phút -6Giây

Các điều khoản và điều kiện

  • Đây là giấy phép trọn đời 1 máy tính, cho mục đích phi thương mại
  • Không cập nhật miễn phí; nếu bạn cập nhật giveaway, nó có thể không được đăng ký
  • Không hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Chi tiết kỹ thuật
  • Được phát triển bởi CoolUtils
  • Phiên bản là v6.1.0.139
  • Kích thước tải xuống là 29,4 MB
  • Hỗ trợ Windows 7, 8 / 8.1 và 10 (32 bit và 64 bit)

Hướng dẫn :

Sau khi cài đặt, chạy PDF Kết hợp và đăng ký với các mục sau:

Key code:
D23E-VAJ7-TXVL

Bạn có thể đăng ký bằng cách vào HELP -> ENTER REGISTRATION CODE. Thưởng thức!