Công cụ phục hồi định dạng chuyên nghiệp có thể hoàn tác định dạng cho phương tiện kỹ thuật số như ổ cứng, ổ flash USB, thẻ nhớ.

Bất kể định dạng nhanh hay định dạng đầy đủ, iCare Format Recovery đều có thể giúp phục hồi các tệp đã xóa sau khi định dạng. Bên cạnh vấn đề định dạng, nó cũng có thể giúp khôi phục dữ liệu từ các sự cố hệ thống tệp khác như đĩa không được định dạng, bạn có muốn định dạng ngay bây giờ không, cửa sổ không thể hoàn thành định dạng. ntfs, ntfs5 cho hầu hết các thiết bị ổ cứng, thẻ nhớ và bộ nhớ flash.

Screenshot :

c702ebc71763dd2da7147b2beafedffc - iCare Format Recovery - Khôi phục dữ liệu ổ cứng, USB
iCare Format Recovery Pro 5.2 Free Download - iCare Format Recovery - Khôi phục dữ liệu ổ cứng, USB

Link Download Phần mềm iCare Format Recovery Pro :

Click Download Tại Đây !

Thời gian kết thúc khuyến mãi :

-618Ngày 00Giờ -8Phút -34Giây

Các điều khoản và điều kiện
  • Đây là giấy phép trọn đời 1 máy tính, cho mục đích phi thương mại
  • Không cập nhật miễn phí; nếu bạn cập nhật giveaway, nó có thể không được đăng ký
  • Không hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Chi tiết kỹ thuật

  • Được phát triển bởi iCare Recovery
  • Phiên bản là v6.1.7
  • Kích thước tải xuống là 5,41 MB
  • Hỗ trợ Windows XP, Vista, 7, 8 / 8.1 và 10 (32 bit và 64 bit)

Hướng dẫn :

Tải xuống iCare Format Recovery Pro và cài đặt nó. Sau khi cài đặt, chạy nó và đăng ký với nó sau đây;

Key code:
GJGWE-V4SKJ-MXIUJ-ZI3JW-GXTZK-3PEKX-CCKTJ-WIYKU

Bạn có thể đăng ký nó bằng cách nhấp vào REGISTER từ trong chương trình. Nếu bạn không thấy nút REGISTER , điều đó có nghĩa là chương trình đã chấp nhận đăng ký của bạn từ lần tặng trước và được đăng ký đầy đủ. Thưởng thức!