EasySpeech2Text: Chuyển đổi âm thanh thành văn bản và chuyển đổi văn bản thành âm thanh

EasySpeech2Text là phần mềm nhận dạng giọng nói đơn giản nhất được sử dụng để chuyển đổi giọng nói và lời nói của bạn thành văn bản thuần túy. Đồng thời, nó cũng hỗ trợ chuyển đổi văn bản của bạn thành giọng nói. Với giọng nói tự nhiên chất lượng cao, chương trình chuyển văn bản thành giọng nói này sẽ cải thiện hiệu quả công việc của bạn rất nhiều. Vì nó đã được cung cấp bởi Google và công nghệ TTS / STT tiên tiến khác, kết quả được chuyển đổi có thể được đảm bảo.

Phát biểu thành văn bản

Easy Speech2Text sẽ nhận dạng giọng nói từ âm thanh và chuyển đổi nó thành văn bản theo chế độ học máy của nó. Ba chế độ cho sự lựa chọn.

Chuyển văn bản thành giọng nói

Easy Speech2Text sẽ xử lý văn bản thành âm thanh với giọng nói tự nhiên. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và biến thể. Chất lượng cao.
Động cơ tiên tiến

Được hỗ trợ bởi Google machine learning và các công cụ AI tiên tiến khác, quy trình và kết quả TTS / TTS có thể an toàn và đáng tin cậy.

Screenshot :

easyspeech2text 1512902 - EasySpeech2Text PRO - chuyển đổi âm thanh thành văn bản và ngược lại
screenshot for easyspeech2textjpg - EasySpeech2Text PRO - chuyển đổi âm thanh thành văn bản và ngược lại

Link Download phần mềm EasySpeech2Text PRO :

Fshare

Thời gian kết thuc khuyến mãi :

-373Ngày -5Giờ -43Phút -46Giây

Các điều khoản và điều kiện

  • Đây là giấy phép trọn đời 1 máy tính, cho mục đích phi thương mại
  • Không cập nhật miễn phí; nếu bạn cập nhật giveaway, nó có thể không được đăng ký
  • Không hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
  • Bạn phải đổi mã cấp phép trước khi ưu đãi này kết thúc
  • Có thể không được bán lại

Hướng dẫn :

Liên kết tải xuống cho EasySpeech2Text PRO được cung cấp cho bạn ở trên. Tải xuống và cài đặt EasySpeech2Text PRO; sau đó đăng ký nó như sau:

Key code:
Khóa cấp phép độc quyền của LicenseOnSale: 1e0fee02-57af-4020-8604-901123082061

Bạn đăng ký chương trình bằng cách vào SETTINGS ->REGISTER từ trong chương trình. Thưởng thức!