Easy Work Time Calculator là một phần mềm thân thiện người dùng được thiết kế để theo dõi thời gian dành cho các tác vụ khác nhau. Nó có thể tính toán / đếm thời gian tiêu thụ các công việc của bạn theo giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm và tổng của họ và trung bình.

main 1 - Easy Work Time Calculator (Free 100%) - Phần mềm theo dõi thời gian công việc

Công cụ này cho phép người dùng thêm, chỉnh sửa, xóa, bắt đầu, tạm dừng, tiếp tục và dừng nhiệm vụ của họ. Ngày và giờ trên giao diện chính được làm mới theo tỷ lệ được đặt bởi người dùng. Nó liệt kê tất cả các nhiệm vụ thuận tiện bằng cách sử dụng bộ lọc như, Chờ, Bắt đầu, Tạm dừng và Hoàn tất hoặc theo thời gian bắt đầu và tên công việc.

Tính giờ làm việc, ngày và nhiều hơn
+ tính toán / tính thời gian tiêu thụ công việc của bạn theo giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng và năm.
+ Tổ chức các công việc của bạn theo một loại cây.
+ Cung cấp tổng hợp và thống kê trung bình của các cột số cho các tác vụ liệt kê.
+ Cung cấp cho bạn một bộ lọc các nhiệm vụ thuận tiện.
+ Tự động nhớ thứ tự và chiều rộng của cột.
+ Có thể giấu một số cột mà bạn không muốn nhìn thấy.
+ Cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn hữu ích.
Easy Work Time Calculator là một máy tính worktime thân thiện. Nó có thể tính toán / đếm thời gian tiêu thụ các công việc của bạn theo giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm và tổng của họ và trung bình. Số phần tử thời gian ngày được làm mới tự động trên giao diện chính và bạn có thể đặt tần suất làm mới.

Với chương trình này, bạn có thể Thêm, Chỉnh sửa, Xoá, Bắt đầu, Tạm dừng, Tiếp tục và Dừng công việc của bạn, nó cung cấp cho bạn một bộ lọc nhanh (theo trạng thái công việc (Chờ, Bắt đầu, Tạm dừng và Hoàn thành), thời gian bắt đầu (hôm qua và ngày hôm nay , Tuần trước) và bộ lọc nâng cao (theo tên tác vụ và thời gian bắt đầu tùy chỉnh) để hiển thị các tác vụ của bạn một cách thuận tiện.

Ngoài ra, sao chép bất kỳ dữ liệu, tự động ghi nhớ thứ tự và chiều rộng của cột / vị trí của splitter, ẩn cột, dữ liệu sao lưu / khôi phục lại các tính năng được cung cấp. Tất nhiên, một số tùy chọn hữu ích được tích hợp sẵn: tần suất làm mới, độ chính xác của số năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút và giây, tên phông chữ và kích thước của các tác vụ liệt kê, màu nền trước của các trạng thái tác vụ khác nhau.

Hiện tại, phần mềm Easy Work Time Calculator đang được bán với giá 39.99$, tipsmaytinh.info chia sẻ bản quyền miễn phí trọn đời của phần mềm này, các bạn hãy nhanh tay đăng ký nó nhé.

Screenshot :

Easy Work Time Calculator 1 - Easy Work Time Calculator (Free 100%) - Phần mềm theo dõi thời gian công việc

scr 0 700x500 - Easy Work Time Calculator (Free 100%) - Phần mềm theo dõi thời gian công việc

Link Download Phần mềm Easy Work Time Calculator :

 

Thời gian còn lại kích hoạt bản quyền :

-1198Ngày -14Giờ -5Phút -59Giây

Hướng dẫn:

Sau khi cài đặt, chạy Easy Work Time Calculator và đăng ký nó như sau:

Key code :
EWTC-YRLE-QBPS-BHYY

Bạn có thể đăng ký bằng cách vào LICENSE -> INPUT LICENSE KEY