Coin Balance Tracker Pro là một công cụ tiền điện tử sẽ giúp bạn xem lịch sử số dư hiện tại của bất kỳ địa chỉ BSV / BTC / BCH bitcoin nào. Bạn chỉ cần một kết nối internet và một chuỗi địa chỉ coin hợp lệ. Đây là dịch vụ chỉ sử dụng dữ liệu công khai, không cần đăng nhập và mật khẩu.

Screenshot :

546 - Coin Balance Tracker Pro - Xem nhanh số dư đồng điện tử
cbtsc3 - Coin Balance Tracker Pro - Xem nhanh số dư đồng điện tử

Link Download Phần mềm Coin Balance Tracker Pro :

Click Download Tại Đây !

Thời gian kết thúc khuyến mãi :

-617Ngày -10Giờ -1Phút -55Giây

Các điều khoản và điều kiện

  • Đây là giấy phép trọn đời 1 máy tính, cho mục đích phi thương mại
  • Không cập nhật miễn phí; nếu bạn cập nhật giveaway, nó có thể không được đăng ký
  • Không hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Chi tiết kỹ thuật
  • Được phát triển bởi YL Computing
  • Phiên bản là v1.1.0.2
  • Kích thước tải xuống là 1,03 MB
  • Hỗ trợ Windows 7, 8 / 8.1 và 10 (32 bit và 64 bit)

Hướng dẫn :

Tải xuống và cài đặt Coin Balance Tracker Pro, sau đó đăng ký bằng cách sử dụng như sau:

Key code:
CmoNi8nLTprhaAcWkGesrOrWJrlqRSJxy2MGnwLdfxqoKISoTvL000-18ceYWW7nSIV1Z1Jc7DmdyclaL9JwQGmj-0LlrZtvCdIc*4&6waxSxZc5hdl1wKyllL22pxWgk4MuFjnTGPJQyFhkSSuoMFh5HxSncLQApbIkn9yT3FtJa4Y3EQjIcIGQWTZiC=R8=jAx990W

Bạn có thể đăng ký chương trình bằng cách vào HELP -> ACTIVATE COIN BALANCE TRACKER PRO từ trong cửa sổ chương trình chính. Thưởng thức!