AutoClose là một chương trình tiện dụng cung cấp cho bạn sức mạnh để chỉ định cách thức và thời điểm đóng các chương trình đang chạy trên hệ thống của bạn. Với AutoClose , bạn có quyền lựa chọn quyết định xem bạn có muốn tắt, đăng xuất, ngủ đông hoặc khởi động lại máy tính của mình sau khi đóng các chương trình bạn đặt. Nó có thể hỗ trợ nhiều tác vụ cùng một lúc và cho phép bạn kết thúc các tác vụ nền một cách hiệu quả. AutoClose cũng có phiên bản ZIP di động.

Tính năng, đặc điểm

 • Đóng chương trình tại một thời điểm cụ thể
 • Các chương trình được lên lịch để thoát sau một khoảng thời gian
 • Đóng quy trình ẩn
 • Tự động tắt / Ngủ đông / Khởi động lại / Đăng xuất
 • Nhiều nhiệm vụ / Đóng hàng loạt
 • Tự động tắt màn hình hiển thị

Screenshot :

ACISC040000 1 - AutoClose - Tự tắt PC theo thời gian chỉ định
autoclose main - AutoClose - Tự tắt PC theo thời gian chỉ định

Link Download Phần mềm AutoClose :

Click Download Tại Đây !

Thời gian kết thúc khuyến mãi :

-610Ngày -4Giờ -33Phút -6Giây

Các điều khoản và điều kiện

 • Đây là giấy phép trọn đời 1 máy tính, cho mục đích phi thương mại
 • Không cập nhật miễn phí; nếu bạn cập nhật giveaway, nó có thể không được đăng ký
 • Không hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Chi tiết kỹ thuật
 • Được phát triển bởi AutoClose
 • Phiên bản là v2.3
 • Kích thước tải xuống là 1,30 MB
 • Hỗ trợ Windows 7, 8 / 8.1 và 10 (32 bit và 64 bit)

Hướng dẫn :

Tải xuống AutoClose PRO và cài đặt nó. Sau khi cài đặt, chạy nó và đăng ký với nó như sau:

Key code:
GA94017OTDFFHX

Bạn sẽ được yêu cầu đăng ký phiên bản PRO ngay lần đầu tiên bạn chạy chương trình. Thưởng thức!