dedicated servers - Mừng 20 năm bán hàng trên thị trường, Leaseweb tưng bừng giảm giá các dịch vụ từ 20-45%

Mừng kỷ niệm 20 năm Leaseweb bán hàng trên thị trường, tưng bừng giảm giá các loại dịch vụ.

+ Giảm giá từ 20-45% cho tất cả các dịch vụ máy chủ (Dedicated Servers)
Cụ thể, giảm giá cho các location sau: Amsterdam, Frankfurt, Washington D.C, Singapore, Hong-Kong.

– Link đăng ký tại đây: https://www.leaseweb.com/dedicated-servers

+ Giảm giá 20% cho dịch vụ Apache CloudStack, VPS và Hosting.

– Link đăng ký Apache CloudStack

– Link đăng ký  VPS

– Link đăng ký Hosting