Author Archive

Phần mềm Ant Download Manager & Video Downloader (Free 100%)

Ant Download Manager là một trình download nhanh và dễ dàng với bất kỳ file internet nào. Hỗ trợ nâng cao cho nhiều dịch vụ video phổ biến (DailyMotion, Facebook, Rutube, Twitter, Vimeo, v.v.). Những đặc điểm chính Tích hợp đầy đủ vào hầu

Perfect Keyboard Professional (100% off) – Bàn phím ảo

Chèn văn bản và dữ liệu nhanh hơn và không có lỗi trong tất cả các ứng dụng Windows và các trang web. Sử dụng phím tắt hoặc lối tắt văn bản để chèn cụm từ hoặc chạy macro tất cả các loại. Perfect

Iris Mini Pro (100% Free) – Bảo vệ mắt của bạn

Iris Mini Pro là phần mềm bảo vệ mắt. Nó có thể làm giảm nhiệt độ màu của màn hình và nó cũng có thể làm giảm độ sáng màn hình mà không làm tăng tốc độ nhấp nháy của màn hình (vấn đề